Ринок банківських послуг в Україні

Рейтинг@Mail.ru

ВСТУП

ВСТУП

Банківські послуги є невід'ємною частиною сучасного ринку, покупцями на якому є окремі особи, домогосподарства та юридичні особи.  Мета функціонування банківської послуги – підвищення доходів банків і поліпшення задоволення потреб клієнтів, розширення їх купівельних можливостей, що, у свою чергу, сприяє розвитку національної економіки. Але досягнення цієї мети вимагає використовування наукових принципів і ефективних методів управління банківськими послугами.

Зростання та урізноманітнення потреб суб’єктів господарювання і населення в банківському обслуговуванні обумовлюють необхідність поглибленого аналізу особливостей сучасного розвитку ринку банківських послуг, виявлення його відповідності якісним змінам, що відбуваються в процесах соціально-економічного розвитку країни. Актуальність вивчення питань організації ринку банківських послуг посилюється під впливом глобалізації фінансових ринків, загострення конкуренції як у вітчизняному, так і світовому фінансовому просторі.
Питанням організації банківської діяльності, інфраструктурних системних механізмів функціонування ринків фінансово-банківських послуг та виявлення перспективних напрямів його розвитку приділяється значна увага науковців, фінансистів, представників владних структур. В їхніх роботах наведені різні підходи до утвердження банківської системи, що відповідає потребам розвитку країни, здатної забезпечувати необхідними фінансовими ресурсами інноваційний розвиток і структурну перебудову економіки.
Метою роботи є дослідження сучасного ринку банківських послуг для пошуку основних напрямків його розвитку в Україні.
Пріоритетний розвиток банківської системи і становлення інших кредитно-фінансових інститутів відіграє ключову роль у формуванні ринків грошей і капіталів через механізми та інструменти банківських і небанківських послуг фінансового характеру. Проте сьогодні ці ринки ще ненастільки розвинені як в Англії, Німеччині чи навіть Польші.
За цих обставин можна вважати, що обрана тема випускної роботи є актуальною. Вона цікава з позиції сьогодення як деякий огляд і бачення перспективи у цивілізованому реформуванні економіки України за рахунок вдосконалення і розширення ринку банківських послуг.